Välkommen till Mark & Trädgårdsanläggningsföretaget

Trädgårdstjänst Lund AB

Trädgårdsanläggning & Trädgårdsskötsel i Lund

Vi är ett trädgårdsanläggningsföretag som arbetar med markarbeten och skötsel av utemiljö inom Lund och Malmö området. Vi flyttade till Lund 1978 och bedrev enskilt företag till 2014 då vi ombildades till aktiebolag. 2020 blev starten för Nativus att ta över och driva företaget vidare. Vi tror att styrkan i bolaget ligger kvar i ett lokalt långsiktigt engagemang

Som kund ska du veta att alla arbeten och uppdrag små som stora, utföres fackmässigt och noggrant med garanti.
Kunskap, lång erfarenhet  samt kunniga medarbetare med stor yrkesglädje och personligt engagemang är en garanti för ett bra utfört arbete.

Trädgårdsanläggning | Skötsel | Växter | Schakt