Beskärning i Lund

Träd, buskar, häckar och landskapsväxter behöver ibland beskärning. Vi utför alla slags beskärningsarbeten: Föryngringsbeskärning, Formbeskärning, Kronreducering, Hamling m.m. Vi utför även fällning av träd.

Arbetet utföres med modern teknik. Naturligtvis använder vi tryckluftssaxar och sågar, elsaxar samt bensinmotorsaxar. Våra huvudsakliga beskärningsarbeten utför vi under december – mars månader, med undantag för de växtslag, som måste beskäras på andra tider.

RUT-avdraget

Kontakta oss

Telefon
046 – 970 90

Peter Nilsson

(Benny Perlinger)
070 – 247 58 30

peter@tradgardstjanst-lund.se