Plantering i Lund

Vi hjälper Er med växtval och plantering.

April-Maj och Augusti-November är lämpliga tider för plantering.

RUT-avdraget

Kontakta oss

Telefon
046 – 970 90

Peter Nilsson
Benny Perlinger

070 – 247 58 30

peter@tradgardstjanst-lund.se